Vergoedingen

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdhulp.

 

Voor hulp door basic trust aan geadopteerde kinderen en hun gezinnen is een raamcontract afgesloten met alle gemeenten, zodat deze hulp altijd wordt vergoed. 
Voor de hulp aan andere gezinnen is door Basic Trust noord een contract afgesloten met alle gemeenten van de provincie Groningen en Drenthe en vanaf 2018 ook met de gemeenten van Friesland.

Verwijsbrief en paspoort/identiteitsbewijs

U dient over een verwijsbrief van uw huisarts, wijkteam of andere door een gemeente toegewezen persoon of organisatie te beschikken.
De verwijsbrief dient u voorafgaande aan de start van de hulpverlening te verstrekken aan uw Basic Trustspecialist en mag bij de start niet ouder zijn dan drie maanden. 
Tevens vragen wij een kopie van een geldig paspoort of identiteitsbewijs van het kind.

Eigen risico

Voor kinderen en jeugdigen onder de 18 geldt géén eigen risico.

Afzeggen van een afspraak

Een behandeling dient minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd. Is dat niet het geval dan wordt bij u het volle tarief van 80 euro in rekening gebracht.

Vergoeding voor 18+

Voor de zorg aan cliënten van 18+ is er vergoeding mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. Caroline Visser is geregistreerd lid van het NVPA; Nederlands verbond voor psychologen, psychotherapeuten en Agogen. Vergoeding vanuit het aanvullend pakket worden door een aantal verzekeringen onder het kopje alternatieve zorg mogelijk.

Zelf betalen

Downloaden consulttarieven

Website en inhoud © copyright 2018 Caroline Visser

foto's website in samenwerking met Cecilia Ortega Mora Photography

 https://www.comphotography.nl/