Wie is Caroline Visser?

Caroline Visser is een orthopedagoog-generalist die zich heeft gespecialiseerd in hechting en sociaal-emotionele problematiek. Ze heeft een ruime werkervaring als orthopedagoog binnen een schoolbegeleidingsdienst. Daar heeft ze veel verschillende werkzaamheden verricht zowel op diagnostisch gebied als op het gebied van begeleiding van leerkrachten en schoolteams.

 

Na de HBO-jeugdwelzijnswerk en de universitaire studie orthopedagogiek heeft Caroline allerlei cursussen en opleidingen gedaan om zich verder te bekwamen. Met name twee opleidingen gericht op video-interactie begeleiding hebben gezorgd voor een verschuiving binnen haar werkveld. Ze is opgeleid als Orthopedagoog-Generalist.

 

Daarnaast is Caroline moeder van 2 kinderen. Een van de kinderen is een adoptiekind en heeft gezorgd voor de groeiende belangstelling van het onderwerp hechting.

 

Caroline is dus een ervaringsdeskundige en professioneel deskundige op het gebied van opvoeding.

De laatste jaren heeft Caroline zich gespecialiseerd in hechtingsproblematiek bij kinderen. Ze is onderdeel van Basic Trust waarbij ze samen met Maria Rozema en Dian Rozema de regio Noord voor haar rekening neemt. Daarnaast werkt Caroline actief samen met de Kinderpraktijk Groningen.

Caroline Visser is universitair opgeleid en is lid van relevante beroepsverenigingen zoals het NVO.

Klachtenregeling

Basic Trust noord laat zich leiden door de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Orthopedagogen en Onderwijskundigen (NVO) www.nvo.nl

Als lid van de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen ben ik gebonden aan de ethische regels van die beroepscode. De beroepscode beoogt de kwaliteit van de beroepsuitoefening te garanderen.

Heeft u een klacht, bespreek die dan eerst met mij. Verder ben ik aangesloten bij de klachten en geschillenregeling van P3nl vanuit mijn beroepsvereniging de NVO.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Heeft u of uw kind behoefte aan contact met een onafhankelijk vertrouwenspersoon – bijvoorbeeld wanneer u een klacht of een vraag heeft – dan kunt u contact opnemen met het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) via 088-5551000 of info@akj.nl.

Website en inhoud © copyright 2018 Caroline Visser

foto's website in samenwerking met Cecilia Ortega Mora Photography

 https://www.comphotography.nl/