Werkwijze en aanpak

Eerste contact

Op deze website of op de website van Basic Trust is een aanmeldingsformulier te vinden waarmee u uw kind kunt aanmelden. Voor vergoeding van de geboden hulp, is een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts, kinderarts of van de gemeente nodig.

Na aanmelding zal een inventariserend telefonisch contact plaatsvinden. Aan de hand van uw informatie wordt bekeken of de zorgaanbod passend is bij uw vraag. De werkwijze van Basic Trust wordt nader toegelicht. Dit eerste gesprek is ook een kennismakingsmoment waarbij u kunt aftasten of de aanpak en werkwijze u aanspreekt.

Aanmelding

In een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht. Er wordt gebruik gemaakt van een aantal vragenlijsten. In sommige gevallen is meer informatie of psychologisch onderzoek nodig. Ook kan school, uiteraard met toestemming, om informatie worden gevraagd. Aan de hand van de voorinformatie wordt een behandelplan opgesteld.  Als betrokkenen zich kunnen vinden in het plan, wordt de begeleiding/behandeling gestart. De geboden hulp is nooit standaard; elke situatie is anders, elke persoon is uniek.

Begeleiding

Een goed contact tussen therapeut en cliënten is van groot belang. De intensiteit van het contact en vorm van therapie, is afhankelijk van het kind, de leeftijd en de aard van de problematiek. Ouders vormen een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Er wordt wanneer er aanleiding voor is contact gezocht met de leerkracht of mentor (met toestemming). Wanneer de jongere 16 jaar of ouder is, is er wettelijk gezien geen toestemming nodig voor de begeleiding.

Afronding

Aan het einde van de behandeling wordt beoordeeld wat de effecten van de therapie zijn geweest.

Wachtlijst

We hebben een wachtlijst van ongeveer 10 weken.

Website en inhoud © copyright 2018 Caroline Visser

foto's website in samenwerking met Cecilia Ortega Mora Photography

 https://www.comphotography.nl/