Wat goed is voor uw kind, voelt u als ouder vaak uitstekend aan. Toch kunt u soms tegen opvoedingsvragen aanlopen waar u zelf niet helemaal uit komt.

Praktijk Caroline Visser, Basic Trust noord is een particuliere, kleinschalige, orthopedagogische praktijk. Er wordt kortdurende ondersteuning geboden binnen de generalistische basisggz. Er wordt hulp op maat geboden voor ouders, kinderen en jongeren tot 18 jaar bij opvoedingsproblemen en/of psychische klachten.

 • Depressieve gevoelens

 • Angsten

 • Opstandig gedrag

 • Sociale onhandigheid

 • Concentratieproblemen

 • Onverwerkte nare ervaringen/gebeurtenissen

 • Traumatische ervaringen

 • Zelfbeeldproblematiek

 • Gedragsproblemen

Binnen de praktijk wordt grotendeels evidence based gewerkt. Dat wil zeggen dat er gebruik wordt gemaakt van behandelingen die wetenschappelijk effectief bewezen zijn.

Soorten ondersteuning

 • Consultgesprekken opvoeding

 • Video interactie begeleiding

 • Bewegingsoefeningen

 • Korte oplossingsgerichte therapie

 • Schematherapie en cognitieve gedragstherapie

 • Emdr; traumabehandeling

 • Begeleiding adoptie- en pleeggezinnen

 • Schoolbegeleiding

 • Scholing en training op maat

Caroline Visser  Orthopedagogische praktijk   Basic Trust noord

Website en inhoud © copyright 2018 Caroline Visser

foto's website in samenwerking met Cecilia Ortega Mora Photography

 https://www.comphotography.nl/